Izobraževanja

Izobraževanja v tednu med 10.02.2014 in 16.02.2014

Datum Ura Naslov izobraževanja Lokacija
10.02.2014 14:00 Praktični prikaz potrebnih tehnoloških znanj za koščičarje - zimska rez kakija Velike Žablje - pokopališče
10.02.2014 18:00 Tehnologija pridelave oljk (kakija, aktinidij) OŠ Dobravlje
10.02.2014 10:00 Prehrana in plodnost krav Tolmin, Kinogledaišče Tolmin
Novosti pri izvajanju kmetijskookoljskih ukrepov
11.02.2014 14:00 Praktični prikaz potrebnih tehnoloških znanj za koščičarje - zimska rez breskev Bilje 1, nasad Sadjarskega centra Bilje
11.02.2014 16:00 Predstavitev nove ureditve neposrednih plačil in ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za trajnostno in ekonomsko vzdržno kmetovanje Srednješolski center Postojna
Novosti v davčni zakonodaji (DDV, dohodnina, davek na nepremičnine)
11.02.2014 17:00 Tehnologija pridelave oljk - ukrepi za boljši pridelek Pobegi, dvorana doma KS
12.02.2014 09:00 Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na pečkarjih - škodljive žuželke v sadovnjakih Bilje 1, dvorana Sadjarskega centra Bilje
12.02.2014 10:00 Novosti pri izvajanju kmetijsko okoljskih ukrepov Dvorana Hotela Cerkno
Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija v ekoloških rejah
Posebnosti prehrane živali v ekološki živinoreji in izračun krmnega obroka
12.02.2014 10:00 Praktični prikazi potrebnih tehnoloških znanj za kaki - prikaz rezi kakija Strunjan, zbirno mesto pri Sosiču
12.02.2014 15:00 Novosti pri izvajanju kmetijsko okoljskih ukrepov Predavalnica OŠ Idrija
Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija v ekoloških rejah
Posebnosti prehrane živali v ekološki živinoreji in izračun krmnega obroka
13.02.2014 09:30 Debelozrnate stročnice v kolobarju - krmni grah Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica
Pelinolistna ambrozija ter zatiranje novih invazivnih vrst plevelov
Novosti s področja varstva rastlin
13.02.2014 15:00 OBNOVITVENI tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin (podaljšanje izkaznice ffs) Osnovna šola Idrija
13.02.2014 16:00 Predstavitev nove ureditve neposrednih plačil in ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za trajnostno in ekonomsko vzdržno kmetovanje Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča
Novosti v davčni zakonodaji (DDV, dohodnina, davek na nepremičnine)
14.02.2014 11:00 Praktični prikaz potrebnih tehnoloških znanj za pečkarje - prikaz rezi jablan Volče, sadovnjak M. Gruden

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki