Izobraževanja

Izobraževanja v tednu med 27.01.2014 in 02.02.2014

Datum Ura Naslov izobraževanja Lokacija
27.01.2014 17:00 Tehnologija pridelave v Sloveniji manj razširjenih vrtnin – jajčevec, paprika, čebula ter varstvo kapusnic in plodovk Pobegi, dvorana KS
28.01.2014 16:00 Predstavitev nove ureditve neposrednih plačil in ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za trajnostno in ekonomsko vzdržno kmetovanje Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica
Novosti v davčni zakonodaji (DDV, dohodnina, davek na nepremičnine
29.01.2014 16:00 Obnova vinogradov ter izzivi in izbor podlag v sodobnem vinogradništvu Dvorana Srednje šole Veno Pilon, Ajdovščina

OBVESTILO za kmete, ki imajo PAVŠALNO DOVOLJENJE za leto 2013

31. januarja 2014 se izteka rok za oddajo obračuna pavšalnega nadomestila za obdobje leta 2013.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC

Do 31.januarja 2014 je še odprt rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic.
Prenos plač. pravice med kmetijskimi gospodarstvi je lahko trajne narave ali se izvede le kot zakup za določeno obdobje. Plačilne pravice se lahko prenašajo brez zemljišč ali z zemljiščem. Plačilno pravico, ki ima dodatek za živinorejo je mogoče prenesti zgolj z zemljiščem, torej potrebno je prenesti tudi GERK.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto najkasneje do 31.1.2014 na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Za dodatne informacije lahko pokličete na izpostave kmetijske svetovalne službe.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki