Prireditve in dogodki

Prireditve in drugi dogodki v tednu med 1.7.2013 in 7.7.2013:

Hkrati s Puntarskimi dnevi bo v Tolminu med 5. in 6. julijem 2013 potekal tudi festival KROG – tržnica lokalnih pridelkov in dobrot, gastronomije, rokodelstva ter domače obrti iz območja Lokalne akcijske skupine LAS za razvoj. Tržnica bo odprta v petek, 5.7.2013 med 16:00 in 22:00 uro, v soboto, 6.7.2013 med 9:00 in 22:00.

Vljudno vabljeni!

Festival KROG je sestavni del aktivnosti projekta »Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, program LEADER, preko LAS razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki