Izobraževanja

Izobraževanja v prihodnjem tednu med 11.3.2013 in 17.3.2013

Datum Ura Naslov izobraževanja Lokacija
12.03.2013 10:00 Praktični prikazi potrebnih tehnoloških znanj za oljke – prikaz rezi oljk Krkavče, zbirno mesto pri gasilskem domu
12.03.2013 10:00 - Insekti v hlevih;
- Preusmeritev kmetije iz konvencionalne ali integrirane v ekološko in preusmeritveni načrt
Otlica, dvorana KS
12.03.2013 10:00 - Ukrepi pri odpravljanju škodljivih dejavnikov na travinju (Majski hrošč;)
- Rejski cilji in ocena telesnih lastnosti pri različnih tipih in pasmah govedi ter selekcija domače črede
Tolmin, Kinogledališče Tolmin
13.03.2013 09:00 - Prikaz rezi, cepljenja, sajenja in oskrbe travniških sadovnjakov;
- Oskrba in vzgoja mladih dreves
Križ - pri vaškem domu
13.03.2013 16:00 Integrirano varstvo vinske trte in novosti Ajdovščina, dvorana Srednje šole Veno Pilon
13.03.2013 18:00 Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci Pobegi, dvorana doma KS
14.03.2013 10:00 Živinoreja na območju z omejenimi dejavniki Dvorana Komen
14.03.2013 10:00 - Biotično varstvo travniških sadovnjakov;
- Sadne vrste v travniških sadovnjakih
Tolmin, sejna soba KZ
14.03.2013 16:00 - Bolezni vrtnin kot posledica preozkega kolobarja;
- Vpliv ozelenitve njivskih površin na zmanjšanje škodljivih organizmov
Ilirska Bistrica, OŠ Antona Žnideršiča
15.03.2013 10:00 Degustacija različnih sort krompirja Prapetno, turistična kmetija Pri Kafolu
15.03.2013 09:00 Predavanja za sirarje: Certificiranje bovškega sira Bovec, Podeželski ustvarjalni center

Predavanje »Certificiranje bovškega sira« je sestavni del aktivnosti projekta »KROG«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, program LEADER, preko LAS razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki