RAZPIS - Gozdarska mehanizacija

Datum: 05.04.2017

Javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa

Objavljen je javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki bodo nastali po oddaji vloge na javni razpis ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Razpis bo odprt do 19.06.2017.

Več o javnem razpisu na povezavi MKGP.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki