Vabilo na razpise

Vabilo MKGP

Vljudno vabljeni na predstavitev

prvega javnega razpisa za podukrep

16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

ter

prvega javnega razpisa za podukrep

16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Predstavitev bo v torek, 27. 06. 2017 ob 10.00 uri v sejni dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v Biljah, Bilje 1, 5292 Renče.

Prijave do zasedbe mest na tel. št. 031/323 184 ali 031/666 142

Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronski vnos vloge.

Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni je namenjen spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je namenjen spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Več o obeh javnih razpisih, ki sta bila objavljena v Uradnem listu 2. 6. 2017, najdete na spletni strani: Javni razpisi | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Lepo vabljeni!

Vabilo MKGP

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki