Laboratorij za mleko

 

Sodelovanje oddelka za živinorejo v evropskih projektih

 

Oddelek za živinorejo uspešno sodeluje v evropskih projektih.

 

Laboratorij za mleko izvaja analize na visoko kakovostnih in sodobnih aparaturah Milkoscan 6000 in Bactoscan50.

 

Aparaturi sta bili nabavljeni v okviru sofinanciranja projekta Programa pobude Skupnosti Interreg IIIA SLO/IT 2000-2006 “Ustanovitev Italijansko-Slovenskega centra z namenom zbiranja, analiz, ocenjevanja kakovosti in prodaje mleka (kravje, kozje, ovčje) in nadaljnja predelava z novimi tehnologijami v pomoč kmetijam in zadrugam (CIS)”.