Laboratorij za mleko

 

Dostava vzorcev in pošiljanje rezultatov analiz

 

 

-  vzorci so dostavljeni v laboratorij kot poštne pošiljke (pogodba s Pošto Slovenije) ali preko avtobusnih zvez

 

-  vsi vzorci so analizirani v roku 12 ur po dostavi v laboratorij

 

-  pošiljanje rezultatov takoj po končani analizi

 

-  na željo naročnika pošiljamo rezultate analiz, ki so namenjene plačilu po kakovosti, proizvajalcem mleka na dom